• Διευθυντής Β' Τμήματος Στοματικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center, Αθήνα

• Απόφοιτος Ιατρικής Σχολής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

• Απόφοιτος Οδοντιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

• Διδάκτωρ Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

• τ. Επιμελητής Νοσοκομείου Ερυθρού Σταυρού, "Κοργιαλένειο-Μπενάκειο", Αθήνα

• Εκπαιδευτής (trainer) στην Ελλάδα για την ανωτέρα εμφυτευματολογία (advanced implantology) στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου της Νεας Υόρκης (NYU).

• Εκπαιδευτής και εισηγητής για την Ελλάδα στην ισοελαστική, μη μεταλλική εμφυτευματολογία.

• Συγγραφέας πολλών επιστημονικών άρθρων σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά

• Κριτής (reviewer) επιστημονικών άρθρων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά