Το ιατρείο Δάβαρη λειτουργεί στην ίδια τοποθεσία χωρίς διακοπή από το 1933. Ιδρύθηκε από την Δέσποινα Χρύσου-Δάβαρη, από τις πρώτες γυναίκες οδοντιάτρους της χώρας και μοναδική στην περιοχή μας, η οποία διατήρησε μέχρι το 1968, αλλάζοντας την στοματική υγεία του πληθυσμού της Ανατολικής Αττικής, οπότε και το παρέδωσε στον γιό της Αντώνη Δάβαρη.

Για 40 χρόνια ο Αντώνης Δάβαρης εξήσκησε την οδοντιατρική με απαράμιλλη ζέση, επιστημοσύνη και αγάπη στον άρρωστο, χαρακτηριστικά του που προσπάθησε να τα εμφυσήσει και στην επόμενη γενιά, στην κόρη του.

Από το 1996 (μαζί με τον πατέρα της για τουλάχιστον 8 χρόνια) το ιατρείο πέρασε στα χέρια της Δέσποινας Δάβαρη, η οποία από τότε συνεχίζει την παράδοση των προηγούμενων γενεών, στην φροντίδα του ασθενούς και στην παροχή των οδοντοτιατρικών υπηρεσιών στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο, καλύπτοντας μαζί με έγκριτους ειδικευμένους συναδέλφους όλο το φάσμα των γνωστικών αντικειμένων που αφορούν στην στοματική υγεία των συμπολιτών μας.